„Istorija“. Mokslo darbai. 72 tomas
72 tomas. Turinys
Spausdinti

IŠ TAUTOS PRAEITIES

 

Eugenijus JOVAIŠA

Baltiškosios savimonės aspektai proistorės tyrimuose

Grasilda BLAŽIENĖ

Oikonimai su *kaim- Rytų Prūsijoje (PDF)

Raimonda RAGAUSKIENĖ

Vengrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Aleksandro Jogailaičio ir Stepono Batoro laikais (1492–1586 m.)

Aivas RAGAUSKAS

Nemiestietiška Vilniaus sociotopografija: valdančiojo elito žemėvalda XV a. pabaigoje – XVI a. pirmojoje pusėje

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ

Valstybės saugumo policijos pastangos įsiskverbti į Klaipėdos krašto nacistines organizacijas 1930–1939 metais

Dalia MARCINKEVIČIENĖ

Teisiniai socialinės paramos šeimai pagrindai sovietinėje Lietuvoje 1945–1970 m.

Jonas MARDOSA

Lietuvos gyvenvietės ir kaimai 1976–2006 m.: demografinis tyrimas

 

ISTORIOGRAFIJA

 

Edvardas KRIŠČIŪNAS

Č. Laurinavičiaus ir A. Nikžentaitis siūlo: „1940 m. rugpjūčio 3 d. datą laikyti sąlygine Lietuvos ir Baltijos šalių okupacijos pabaiga“

Žydrūnas MAČIUKAS

Kaimų istorijos tyrimai Didžiojoje Britanijoje

 

POŽIŪRIS

 

Romualdas GRIGAS

Lietuvių tapatybė ir jos perspektyva praeities ir dabarties sąšaukoje (4)

 

RECENZIJOS

 

Mindaugas TAMOŠAITIS

Monografija apie neparklupdytą Lietuvos švietimą nacių okupacijos metais

Arūnas GUMULIAUSKAS

Šventasis Sostas Pirmosios Lietuvos Respublikos politikoje ir diplomatijoje

 

KRONIKA

 

Deimantas KARVELIS, Eglė BURBAITĖ, Rūta RINGYTĖ

Dar kartą apie Gegužės 3-osios konstituciją