„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
62 tomas. Turinys
Spausdinti
A. GAIGALAITĖ
Mano studijos pedagoginiame institute

A. GIRININKAS
Žemaitikės 2-oji polinė gyvenvietė

A. MATULEVIČIUS
Lietuviai studentai Karaliaučiaus universitete XVI a.–XIX a. pradžioje

D. BURBA
Ar tikrai 1734 m. buvo išniekinti Vytauto Didžiojo palaikai? (naujai atrastas šaltinis, minintis Vytauto Didžiojo palaikus)

V. PUKIENĖ
Vilniaus vyskupo klausimas 1917–1918 metais

A. JANUŽYTĖ
Petro Klimo koncepcija nacionalizmo klausimu

L. MILIAUSKAITĖ
L. KLIMKA
Matas Šalčius apie lietuvius Argentinoje

K. PYRAGAS
K. SVIRSKAS
Minkovskiai ir Lietuva

J. ZIELINSKI
Protėvio dvasia

A. VYŠNIAUSKAS
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus: tarybinio laikotarpio istorijos vadovėlių analizė

E. JOVAIŠA
Birštono sakralinis muziejus

R. JUZEFOVIČIUS
Tarptautinė konferencija „Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos”

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
N. ASADAUSKIENĖ
XV moksliniai skaitymai Daugpilio universitete

S. JUŠKELYTĖ
Edukacinis renginys „Studentas visuomenei“