„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
59-60 tomas. Turinys
Spausdinti
V. KAZAKEVIČIUS
A. MALONAITIS
Vertikaliai įsmeigti ginklai Lietuvos geležies amžiaus paminkluose

R. BATŪRA
XIV a. Medininkų žemės – Žemaitijos centro gynyba: Laukuvos ir Kaltinėnų priedanga

E. REMECAS
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos portretinės monetos

R. RAGAUSKIENĖ
V. Venclovaitis Agripa: galimos religinės konversijos atvejis XVI a. Lietuvoje

A. GAIGALAITĖ
Lietuvos atstovai pirmojoje Rusijos valstybės dūmoje

R. KLIMAVIČIUS
Vasario 16-osios aktas: teksto formavimo šaltiniai ir autorystės problema

L. TRUSKA
A. Smetonos valdžios politika žydų atžvilgiu (1927–1940)

J. SKIRIUS
Mėsos produktų eksportas į JAV ir perspektyvos 1929–1940

J. MARDOSA
Pivašiūnų žolinės atlaidai: 2001 metų etnologinio tyrimo duomenimis

A. VISOCKIS
Studentai iš Lietuvos Kijevo Šv. Vladimiro universitete

R. ŠERPYTYTĖ
Nihilizmas ir istorija: Nietzsches „amžinasis sugrįžimas”

E. BAKONIS
Lyčių šališkumas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurse

S. MATAKAITĖ
Individualaus religingumo bruožai šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

P. STANKEVIČIUS
Studentai apie idealą, inteligentiškumą ir kai kurias žmogiškąsias vertybes

S. A. STASIULEVIČIŪTĖ
Dialoginė religinio tikėjimo ir religinio ugdymo samprata kaip pozityvi mūsų laikmečio tendencija

Ž. DANILEVIČ
Tikėjimas bloga akimi Vilnijoje

A. ASTRAMSKAS
Panevėžys: nuo XVI a. iki 1990 m.

A. GAIGALAITĖ
Stačiatikių bažnyčių Lietuvoje istorija

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija Kaliningrado valstybiniame universitete