„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
58 tomas. Turinys
Spausdinti
A. MALONAITIS
Įmoviniai kirviai Lietuvoje: klasifikacija

A. KUNCEVIČIUS
Viduramžių kulto paminklų archeologiniai tyrinėjimai

L. KURILA
Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu

L. TRUSKA
Lietuvių verslininkų sąjunga ir verslų „atlietuvinimo” sąjūdis (1930–1940 m. )

P. LASINSKAS
A. Šapokos redaguota „Lietuvos istorija”: parengimas ir koncepcija

J. GRIGALIŪNAS
Pasaulinės istorijos samprata G. Hegelio filosofijoje

P. STANKEVIČIUS
Gyventojų užimtumo pokyčiai Lietuvoje

R. JURGAITIS
Užkrečiantis latvių ir lietuvių tyrinėtojų bendradarbiavimo pavyzdys

L. KLIMKA
Lietuvos mokslininkų sąvadai ir žinynai

I. SELIUKAITĖ
Nauja knyga keliaujantiems

S. STAŠAITIS
Knyga apie Sibiro kankinę, maldaknygės autorę palaimintąją Adelę Dirsytę