„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
47 tomas. Turinys
Spausdinti
J. SKIRIUS
Klaipėdos problemos atspindžiai Lietuvos pasiuntinybės D. Britanijoje pranešimuose 1934–1939 metais

V. GRIGORAITIS
Raštvedyba ir archyvai Lietuvos kariuomenėje

D. DAPKUTĖ
Lietuvių išeivijos santykių su okupuota Lietuva dinamika XX a. 6–9 dešimtmetyje

I. ŠENAVIČIENĖ
Juozapo Želvio laiškai Jonui Krizostomui Gintilai ir Motiejui Valančiui

J. BARANOVA
Alasdairo MacIntyr?o istorizmas

A. GAIGALAITĖ
Motiejus Valančius – vyskupas

A. PRAŠMANTAITĖ
Tautų ir kultūrų sambūvio problema: galimybės ir perspektyvos

A. VASILIAUSKIENĖ
Tarptautinė konferencija „Moksliniai skaitymai“ Daugpilio pedagoginiame universitete

L. KLIMKA
XX Baltijos šalių mokslo istorikų ir filosofų konferencija