„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
45 tomas. Turinys
Spausdinti
I. ANTANAITIS
N. OGRINC
Chemical analysis of bone: stable isotope evidence of the diet of Noelihic and Bronze Age people in Lithunia

J. SKIRIUS
Tautos vienybės idėjos propagavimas B. K. Balučio redaguojamoje „Lietuvoje“ 1912–1916

B. ŠETKUS
Vokiečių vidurinė mokykla Lietuvoje 1918–1940 metais

L. KLIMKA
R. KIVILŠIENĖ
Mokslinis Vilniaus universiteto fizikos profesoriaus S. Stubelevičiaus (1762 18 14) paveldas

A. VASILIAUSKIENĖ
Pranas Čepėnas: gyvenimo ir veiklos bruožai

A. BALČYTIENĖ
Daugialypės terpės kūriniai kaip iššūkis tradicijai

K. B. PAULAVIČIUS
Užimtumas ir nedarbas Lietuvoje 1990–2000 metais

E. BAKONIS
Ar „taikūs“ lietuviški istorijos vadovėliai? Taikos klausimai lietuviškame istorijos vadovėlyje?

L. TRUSKA
Lietuvos žydų kelias

L. KLIMKA
Paminėtos K. Semenavičiaus ir jo knygos sukaktys

R. JURGAITIS
Apginta disertacija apie Kiškų giminę

J. SKIRIUS
Profesorius Leonas Bičkauskas-Gentvila švenčia garbų jubiliejų

Bronius Dundulis (1909-11-26–2000-09-01)