„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
41 tomas. Turinys
Spausdinti
A. VASILIAUSKIENĖ
Daktaras Stasys Antanas Bačkis (1906 02 10–1999 11 10)

R. V. SIDRYS
Fish Names in the Eastern Baltic: Etymology, Ecology, Economy

A. KASPARAVIČIUS
LKP tikslai ir veikla III Seimo rinkimuose

D. STAKELIŪNAITĖ
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo padarinių legalizavimas: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės pozicija

Č. LAURINAVIČIUS
V. VAREIKIS
Keleto studijų apie Baltijos šalis apžvalga

S. STAŠAITIS
II tarptautinė didaktų konferencija

A. VASILIAUSKIENĖ
Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva ir pasaulis: bendradarbiavimas ir konfliktas“

S. STAŠAITIS
Adomas Juškaitis ( 1905 01 01–1999 12 12)