„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
39 tomas. Turinys
Spausdinti
A. MALONAITIS
Siauraašmenių pentinių kirvių ergonominis tyrimas

B. DUNDULIS
Napoleono reformos Lietuvoje

A. ASTRAMSKAS
Panevėžio dūma: rinkėjai, rinkimai, išrinktieji

J. SKIRIUS
Lietuvos pasiuntinio B. K. Balučio diplomatinė veikla Vašingtone 1928–1933 metais

A. VASILIAUSKIENĖ
Arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija bolševizmo ir tikėjimo klausimais (spauda ir dokumentika)

J. SKIRIUS
B. K. Balučio atsiminimai apie „Sacharino bylą“

A. BALTRŪNAS
Senovės lietuvių svorio matai

J. BARANOVA
Istorija ir istoriografija: ar istorikui reikalinga klasikinė istorijos filosofija?

M. H. KOHRS
Das Deutschland – Bild in litauischen Geshichtsschulbüchern

J. LAKIS
Konfliktų taikaus sprendimo idėjų raida XX amžiuje

K. BLAŽYS
Užduotys istoriniam loginiams mąstymui ugdyti

V. BRANDIŠAUSKAS
Policijos struktūrų ir teorinių pinklių nelaisvėje

S. STAŠAITIS
Magistrantų darbai

A. JANUŽYTĖ
Tarptautinė mokslinė konferencija „XVIII moksliniai skaitymai“ Daugpilyje

A. JANUŽYTĖ
Mokslinė konferencija „Lietuvos atgimimas Vasario 16-osios šviesoje“

S. STAŠAITIS
Tarptautinė mokslinė konferencija „Istorijos mokytojų vaidmuo ir jų rengimas aukštojoje mokykloje“

L. KLIMKA
XIX Baltijos šalių istorikų ir filosofų konferencija

A. JANUŽYTĖ
Konstantino Avižonio skaitymai

A. GAIGALAITĖ
Nijolė Barysienė (1932 01 12–1999 10 01)