„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
30 tomas. Turinys
Spausdinti
M. MICHELBERTAS
Pažarsčio pilkapiai

V. ANDRIULIS
Dar kartą dėl 1468 m. Kazimiero Teisyno paskirties

R. TRIMONIENĖ
Informacijos apie LDK santykis B. Vapovskio ir M. Mechovitos kronikose

S. STAŠAITIS
Bulgarų nacionalinio išsivadavimo judėjimo atspindžiai XIX a. antrosios pusės Lietuvos spaudoje

Z. BUTKUS
Lietuvos – Lenkijos konfliktas ir Latvija

J. SKIRIUS
Lietuvos pripažinimo klausimas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1920–1922 metais

S. KAUBRYS
Dėl Lietuvos mokyklos idėjinio kryptingumo 1927–19 metais

Z. KRIAUČELIŪNAS
LTSR moters ir vaiko sveikatos apsaugos medicinos kadrų rengimas, skirstymas ir kvalifikacijos kėlimas (1944 m. liepa–1951 m.)

A. JAKUBČIONIS
Žemės ūkio kredito kooperacijos veikla Lietuvos TSR 1945–1949 metais