„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
27 tomas. Turinys
Spausdinti
E. GUDAVIČIUS
Kas kovėsi Durbės mūšyje?

M. JUČAS
Vilniaus universiteto istorijos katedra 1803–1832 metais

A. KULAKAUSKAS
M. Valančius ir XIX a. septintojo dešimtmečio švietimo reforma

Z. BUTKUS
Iš Lietuvos ir Latvijos santykių istorijos 1979–1921 metais

B. DAŠČIORAS
1928 m. Lietuvos ir Vokietijos prekybos ir laivininkystės sutartis

A. JAKUBČIONIS
Žemės ūkio kooperacija – prielaida tarybų Lietuvos žemės ūkiui kolektyvizuoti

S. STAŠAITIS
Iš tarybų Lietuvos kultūrinių ryšių su Indija

L. MELNIKAS
Meno istorijos proceso tyrinėjimo problemos