„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
21-1 tomas. Turinys
Spausdinti
K. POŠKUS
Universiteto kolektyvo avangarde

A. ŠIDLAUSKAS
Pažangioji mintis senajame Vilniaus universitete

N. GUSAKOVA
Lietuvos ir Baltarusijos žemių ryšiai su Prahos universitetu (XIV–XVI a.)

L. MICHAILOVSKAJA
XVI a. lenkų kronikininko Bernardo Vapovskio įnašas į Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istoriografiją

A. GRIŠKA
Materializmo idėjos XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Vilniaus universiteto gamtininkų darbuose (Iš pažangiosios filosofinės minties raidos Lietuvoje

H. VALEIKA
Pranciškaus Savičiaus vadovaujamos demokratinės draugijos veikla Vilniaus medicinos – chirurgijos akademijoje

I. MARAŠAS
Lenino idėjų įtaka Vilniaus universiteto studentijai 4-me dešimtmetyje

M. KURAUSKAITĖ
Pažangūs lietuviai studentai – marksizmo – leninizmo idėjų skleidėjai Vilniaus Stepono Batoro universitete 1929–1933 metais

J. BERNATAVIČIENĖ
Kairiųjų studentų sąjunga „Frontas“ Vilniaus Stepono Batoro universitete 1932–1938 metais

M. BLOŽĖ
Komjaunimo veikla Kauno universitete fašistinio rėžimo metais (1926–1940)

A. BENDŽIUS
Progresiviųjų praeities idėjų įkūnijimas pertvarkant Vilniaus universiteto darbą, atkūrus tarybų valdžią Lietuvoje

K. SINKEVIČIUS
Vilniaus universiteto biblioteka 1940–1941 metais

V. GOBIS
Vilniaus universiteto partinės organizacijos veikla ugdant mokslinius pedagoginius kadrus (1945–1951)

V. KAŠAUSKIENĖ
Vilniaus universiteto vaidmuo rengiant mokytojus (1945–1979)

V. LEŠČIUS
Istorijos fakulteto augimas 1968–1979 metais

P. KULIKAUSKAS
Archeologijos mokslas Vilniaus universitete

V. KAZLAUSKAS
Vilniaus universitetas – Lietuvos žurnalistikos lopšys

L. KAPOČIUS
Vilniaus universiteto ir pažangiųjų JAV lietuvių kultūriniai ryšiai

S. JEGELEVIČIUS
Vilniaus universiteto archyvai

V. URBONAS
Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos mechanizavimo klausimai