„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
20-2 tomas. Turinys
Spausdinti
K. SURBLYS
Socializmo sukūrimas Lietuvoje – Lenino idėjų įsikūnijimas

R. ŽIUGŽDA
Hitlerinės Vokietijos agresijos pavojaus Lietuvai didėjimas 1933–1937 metais

A. BACYS
Kominternas – komunistų partijų bendradarbiavimo ir keitimosi patyrimu centras 1926–19 metais

A. GAIGALAITĖ
Anglijos paskola Lietuvai ir skolos išmokėjimas

V. KNIŪRAITĖ
1922 m. buržuazinės žemės reformos Lietuvoje socialinės – ekonominės priežastys

A. EIDINTAS
Dvarų darbininkų kova prieš dvarininkų ir buržuazinės administracijos savivalę Lietuvoje 1919–1920 metais

L. ŠABAJEVAITĖ
Archeologija ir etnografija Vilniaus Stepono Batoro universitete (1919–1939 m.)

L. BIČKAUSKAS-GENVILA
Privačių žemėvaldų koncentracija Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (1861–1905 m.)