„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
20-1 tomas. Turinys
Spausdinti
S. LAZUTKA
E. GUDAVIČIUS
Lietuvos Statuto Zamoiskių rankraščio struktūra

L. TRUSKA
Vilniaus universiteto ir jo apygardų mokyklų fondas XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje (1773–1832)

S. PAMERNECKIS
Šiaulių ekonomijos XVIII a. pabaigos valstiečių ūkių reprodukcijos galimybės klausimu

R. MARČĖNAS
Pirmasis satyrinis laikraštis Lietuvoje – pozityvių socialinių idėjų reiškėjas

A. KULAKAUSKAS
Lietuvos valstietija ir oficiali pradžios mokykla 1865–1905 metais (Oficialios mokyklos boikoto Lietuvos klausimu)

V. GRICKEVIČIUS
Vilniaus universiteto auklėtinio Aleksandro Chodzkos įnašas į orientalistikos raidą

P. KULIKAUSKAS
A. LUCHTANAS
Vilniaus miesto archeologinės komisijos įkūrimas ir veika 1911–1914 metais

M. MICHELBERTAS
Vienragių pilkapyno tyrinėjimai 1977 metais