„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
17-2 tomas. Turinys
Spausdinti
V. GERMANAS
Lietuvos KP veikla, stiprinant darbininkų klasės ir kolūkinės valstietijos sąjungos ekonominį pagrindą išsivysčiusio socializmo sąlygomis

J. LOIKO
Kolūkių ir tarybinių ūkių techninės bazės stiprinimas tarybų Lietuvoje (1959–1970 m.)

V. LESČIUS
Vietinių tarybų veika, keliant kultūra Lietuvos kaime

S. JEGELEVIČIUS
G. RUDIS
Lietuvių marksistinės archeologijos pradžia

I. VALIKONYTĖ
Dviguba išpirka už moterį Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVI amžiaus pirmojoje pusėje

S. LAZUTKA
Koks turėtų būti naujas Pirmojo Lietuvos Statuto leidimas

M. MICHELBERTAS
Graikiškų monetų radiniai Lietuvos TSR

P. KULIKAUSKAS
Vilkiautinio pilkapynas ir jo tyrinėjimai