„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
12-1 tomas. Turinys
Spausdinti
A. BENDŽIUS
Mokyklų tinklo vystymas ir visuotinis mokymas Tarybų Lietuvoje 1952–1970 metais

K. STRUMSKIS
Sąjunginių tarybinių respublikų paramos ir patyrimo panaudojimas, kuriant ir tobulinant valstybinius organus tarybų Lietuvoje

K. SURBLYS
Lietuvos profsąjungų atkūrimas ir jų veikla 1944–1945 metais

V. ŽEIMANTAS
Lietuvos komunistų partijos spaustuvė (1920 rugpjūčio 27 d.– 1922 pabaiga)

R. ŽIUGŽDA
V. Leninas apie JAV darbininkų judėjimą po Pirmojo pasaulinio karo

A. STRAŽAS
„Oberosto žemės“ istorijos klausimai dabartinėje Vakarų Vokietijos istorinėje literatūroje

V. SUDEIKA
P. PRANAITIS
Panevėžio miesto istorinė ekonominė apžvalga (1503–1939 m.)

R. MARČĖNAS
Vilniaus imperatoriškojo universiteto studentų policinė priežiūra (1823–1831)

V. BARANAUSKAS
Valstiečių įbaudžiavinimo proceso atspindėjimas II Lietuvos statute

P. DUNDULIENĖ
Lietuvių pavasario šventės