„Istorija“. Mokslo darbai. 87 tomas
87 tomas. Turinys
Spausdinti
IŠ TAUTOS PRAEITIES

Raimonda RAGAUSKIENĖ
XVI a. didikų Radvilų lenkų kilmės žmonos

Mindaugas NEFAS
Šaulių vaidmuo Klaipėdos krašto gynybos sistemoje

Juozas SKIRIUS
JAV lietuvių ideologinių srovių suartėjimas 1940.06.15–10.15: Lietuvai gelbėti tarybos įkūrimas

Vitalija STRAVINSKIENĖ
Lietuvos lenkų trėmimai: 1941–1952 m.

ISTORIOGRAFIJA

Vladas SIRUTAVIČIUS
Tautinis komunizmas ir jo raiška. Istoriografiniai problemos aspektai

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJA

Mindaugas TAMOŠAITIS
Lietuvos III Seimo prezidiumo 1936 m. rugpjūčio mėn. 27 d. posėdžio protokolas

RECENZIJOS

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Komunistinio teroro anatomija

KRONIKA

Ingrida JAKUBAVIČIENĖ
Valstybės moterys: artimui ir Tėvynei