„Istorija“. Mokslo darbai. 98 tomas
98 tomas. Turinys
Spausdinti

Redaktorių kolegija

IŠ TAUTOS PRAEITIES / FROM THE PAST OF THE NATION

Vytautas Jokubauskas
Veikti šauliškai: sportas ir karinis parengimas tarpukariu Lietuvoje / Acting like a Rifleman: Sports and Military Training in Interwar Lithuania

Vitalijus Gailius
1931 m. gruodžio 31 d. visuomeninių organizacijų surašymas: tautinių mažumų atstovavimo skerspjūvis / Census of Public Organizations of 31 December 1931: Cross-section of Representation of Ethnic Minorities

ŠALTINIO PUBLIKACIJA / PUBLICATION OF COURCES

Mindaugas Tamošaitis
Justo Paleckio vieši protestai 1938 m. kovo mėnesį/ Public Protests of Justas Paleckis in March 1938

POŽIŪRIS / ATTITUDE

Alexander Odrin
Canis familiaris in Olbia Pontica: Shepherds, Hunters, Pets, Pariahs / Naminis šuo Olbijos mieste: aviganiai, medžiokliniai, kambariniai, benamiai šunys

RECENZIJOS / REVIEW

Juozas Skirius
Aukščiausių prieškario Lietuvos valdininkų žmonos / Wives of the Top-ranking Public Officials of Prewar Lithuania

KRONIKA / CHRONICLES

Ingrida Jakubavičienė
Istorinėje Prezidentūroje Kaune pristatyta nauja istoriko Alfonso Eidinto knyga „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“ / Presentation of a New Book "Life for Lithuania. Vincas Mašalaitis and His Works" by Historian Alfonsas Eidintas in the Historical Presidential Palace in Kaunas

Valdas Selenis
Mokslinė konferencija apie keliones ir turizmą / Scientific Conference on Travelling and Touris